Historia

Historia - En kort historisk återblick på ringbrynjan.

Morgan bibeln - Ett gotiskt mästerverk fyllt med bilder på kläder och rustningar.

Brynjeterminologi - En liten ordlista med förklaringar över olika rustningsdelar.


Tekniker

Europeisk 4-1 - En enkel förklaring hur man går till väga när man gör 4-1 brynja.


Övrigt

Vevlåda - Vad du behöver för att tillverka egna ringbrynjeringar.