Europeisk 4-1

Det här är den äldsta kända och den historiskt sett vanligaste tekniken av ringbrynjeväv som man känner till. Den är också den absolut bästa när det gäller töjbarhet och flexabilitet. Sitt namn 4-1 har den fått genom att varje ring sitter fast i fyra andra.

Börja med att fästa fyra ringar i en ring och lägg denna "femma" av ringar framför dig som på bilden till vänster här ovan. Fäst sedan i en ny ring genom de två högra ringarna. Den nya ringen ska ligga på samma vis som den mittersta i "orginalfemman" (bilden i mitten här ovan). Nu är det dags att fästa ytterligare två ringar till vårt stycke. På bilden till höger ser vi hur dessa två ringar fästs i den ring vi satte fast precis innan. Dessa ringar kommer ligga precis som de fyra vi fäste i den allra första ringen.

Fortsätt så tills du fått ett tillräkligt långt stycke. Nu är det dags att utöka väven åt nästa håll genom att fästa en ny ring genom två av de nedersta och få den att ligga åt samma håll som raden två snäpp upp (mittenbilden ovanför). Fortsätt med flera ringar på samma vis och vips så har du ett stycke Europeisk 4-1.


Tillbaka