Morgan bibeln

En guldgruva över medeltida kläder och rustningar, det är nog den bästa beskrivningen av Morgan bibeln. Bibeln innehåller illustrationer från den första delen av gamla testamentet. Från första mosebok fram till David. Den härstammar från ca 1250 och är antagligen målad av en konstnär från Paris. 44 bilder illustrerar allt från rustningar och kläder till verktyg och möbler.

Länge ansåg man att Morgan bibeln gjorts på beställning av Louis IX av Frankrike under mitten av 1240-talet. Men på senare tid har teorier om att den skapats ca 1250 dykt upp.

Från början innehöll bibeln bara bilder. Texten i form av Latin kom till först någon gång i mitten av 1300-talet.

År 1608 gav Kardinalen Bernard Maciejowski, biskop i Kraków, boken som en gåva till Abbas I av Persien som såg till att även en Persisk översättning fick plats i boken. På 1700-talet tillkom även en översättning på Dzhid (judisk persiska).

Morgan bibeln går under många namn och kallas bland annat "Morgan bible of Louis IX", "Book of Kings", "the Crusader Bible" och "Maciejowski Bible". Bibeln räknas som ett av de stora mästerverken inom gotisk konst.

Som i all medeltida konst så målades bilderna så att de skulle vara lättförståliga. Man använde sig av bilder och motiv som folk kände igen. Istället för att måla romerska soldater som plågade Jesus på korset i romerska rustningar målade man dem som folk såg soldater, med ringbrynja hjälm och svärd.

Andra intressanta manuskript, när det gäller bilder på kläder och rustningar är "Book of Hours" (ca 1324-28) skapad av Jean Pucelle till Jeanne d'Ecreux, "Très Riches Heures du Duc de Berry" (ca 1410) av bröderna Limburg.


Tillbaka